V prípade, že hľadáte spoľahlivého prepravcu pre váš tovar, neváhajte nás osloviť. Nákladná autodoprava je našou hlavnou činnosťou už 20 rokov. Všetkým požiadavkám našich zákazníkov sa snažíme vyjsť maximálne v ústrety. Vďaka dobre vybavenému vozovému parku vám môžeme zaistiť prepravu:
 • sypkých materiálov
 • paletového tovaru
 • odpadov
 • tekutých materiálov
Naša spoločnosť sa vie vždy postarať o Váš tovar. Zabezpečíme vám kompletný servis. Obrátiť sa na nás môžete z každého kúta Slovenskej republiky. Nákladnú autodopravu zaistíme tiež v rámci celej Európy.

Nákladnú dopravu prevádzkujeme pre:
 • hutný priemysel
 • sklársky priemysel
 • stavebný priemysel
 • poľnohospodársky priemysel
 • potravinársky priemysel
 • chemický priemysel
 • automobilový priemysel

Medzinárodná doprava

V medzinárodnej doprave sme ako dopravná spoločnosť zozbierali veľa skúseností. Pri výbere trasy a spôsobu dopravy Vám garantujeme vysokú efektívnosť pri minimálnych nákladoch. Stále vychádzame maximálne v ústrety všetkým požiadavkám našich zákazníkov. Vlastný vozový park a naši zmluvný dopravcovia nám dovoľujú zaistiť prepravu sypkých materiálov, paletového tovarua odpadov.

Medzinárodnú kamionovú dopravu zaistíme pre oblasti:
 • hutného priemyslu
 • sklárskeho priemyslu
 • stavebného priemyslu
 • poľnohospodárskeho priemyslu
 • potravinárskeho priemyslu
 • chemického priemyslu
 • automobilového priemyslu

V rámci medzinárodnej dopravy vieme zabezpečiť komplexný servis, vrátane poistenia, cla, nakladania a vykladania tovaru. Kamióny sú neustále monitorované sledovacím systémom GPS tak, že o nich máme neustály prehľad. Vodiči sú profesionáli s bohatými skúsenosťami a odbornými školeniami. V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať.

Preprava sypkých materiálov

Zabezpečujeme dopravu sypkých komodít v rámci celej európskej únie. Využívame k tomu sklápacie veľkoobjemové návesy, ktoré sú určené práve pre prepravu sypkého tovaru. Náklad je chránený pred vplyvmi počasia plachtou a v prípade požiadavky je možné tovar vysypať priamo na pás, rošt alebo na vopred určený otvor cez tzv. „oko“ návesu. Tovar je pri prepravách poistený a neustále monitorovaný sledovacím zariadením GPS.

Príklady prepravovaných sypkých materiálov:
 • Kamenivo, poľnohospodárske komodity
 • krmivá, hnojivá, posypová soľ
 • kovové a nekovové šroty
 • stavebné materiály
 • keramické materiály
 • pevné palivá
 • odpady
Využívame vlastný vozový park a kapacitu zmluvných prepravcov:
 • Sklápacie návesy
 • Hardoxové návesy
 • Vaňové sklápacie návesy
 • Plachtové návesy
Štandardné technické údaje sklápacích návesov
 • celohliníková odľahčená konštrukcia
 • objem návesu cca 45 – 60 m3 (možné aj len 35 m3)
 • dĺžka návesu 8 – 13 m
 • podjazdová výška návesu 3,2 – 4,0 m
 • max. uhol zdvihu: 70 – 75°
 • tonáž 25 ton

Preprava paletového, baleného a kusového tovaru

Zabezpečujeme celovozové prepravy paletového tovaru nielen v rámci celej Európskej únie, ale aj medzi štátmi EÚ a východnej Európy. Máme dlhodobé skúsenosti s destináciami Rusko, Ukrajina, Moldavsko, Estónsko a Litva. Tovar je pri prepravách poistený a neustále monitorovaný sledovacím zariadením GPS: prepravu plachtovými návesmi (nosnosť 25 t, dĺžka 13,6 m)

Najčastejšie prepravujeme na paletách, vo vreciach, sudoch a big bags tieto materiály:
 • sklárske suroviny a odpad
 • poľnohospodárske suroviny
 • stavebné materiály
 • potravinársky tovar
 • chemické suroviny a odpady
 • kovy, drôty, betonársku oceľ
 • brikety, palivové drevo
 • súčiastky pre automobily, pneumatiky a iné
 • nebezpečné odpady ADR